Aktuálně

To jsme opravdu, ale opravdu, nečekali!

[12.03.2009]

Skutečně jsme nečekali poděkování za II. nadační ples a jménem všech organizátorů za toto poděkování velice děkujeme. Jako spolupořadatelé jsme s hrůzou očekávali, že nám bude na stránkách ON spíše spíláno, protože, a my to nepopíráme, tato akce neprobíhala dle našich představ! Celkově vzato – ano, ples se povedl, zisk byl dokonce vyšší než v roce loňském, ale v průběhu programu docházelo k nečekaným zvratům. Realizační tým musel neustále improvizovat a moderátorky byly nuceny vysvětlovat nekonečný řetězec chyb, o kterých veřejnost taktně mlčí. První varování, že akce bude problémová, se dostavilo již před jejím konáním. Přestože ples byl určen pro širokou veřejnost, nedostal se do kulturního přehledu Opočna. Akce byla nahlášena na dvě instituce, bohužel jsme netušili, že to je málo, a tímto se všem omlouváme. Naštěstí v Opočně fungují i jiné sdělovací prostředky, takže o akci se vědělo a KND byl plný (děkujeme za bezplatný pronájem). Další nečekané problémy, a to daleko horší, se objevovaly postupně. Slibovaný tanec z Labutího jezera v podání mladých baletek „Maskóvskovo těátra“ se sice konal, ovšem členky souboru zdaleka nebyly mladé, spíše naopak (evidentně se jednalo o více či méně zachovalé „okolopadesát­nice“). Jejich zestárnutí bylo dle slov moderátorek způsobeno zpožděním vlaku z Moskvy. Tuto slabomyslnou výmluvu nebudeme komentovat !!! Také další výstup byl provázen nejrůznějšími pochybeními a moderátorky opět měly co vysvětlovat. Z avizované pelhřimovské skupiny, která svérázným způsobem propaguje tamní nejmenované zařízení, dorazili pouze tři „zombíci“ a jakási napodobenina M. Jacksona. Naštěstí tuto prořídlou sestavu na poslední chvíli doplnili osvědčení Zlaťáci. Nejhorší okamžiky zažily moderátorky v závěru večera. Ve chvíli, kdy ohlásily kulturistu z Francie, vnikla na pódium jakási žena s taškami, která se v tuto noční hodinu (23.30 hod.!!!) vracela z nákupu. Moderátorky se marně snažily vytlačit ji z jeviště. V nestřeženém okamžiku ona dáma použila svůj mobil k pozvání svých známých, takže na jeviště vnikly další dvě osoby. Jedna v naprosto nevhodném nočním úboru (snažila se omluvit tím, že již spala, ale to pochopitelně nikoho nezajímalo), druhá v úboru ještě nevhodnějším, o kterém se raději vůbec nebudeme rozepisovat !!! Celou trapnou scénu ukončil až očekávaný kulturista svým brilantním výkonem. Velmi děkujeme všem návštěvníkům plesu za pochopení. Nejenže nedošlo k žádné stížnosti či protestu, ale naopak všem účinkujícím bylo dlouze tleskáno a všichni se dobře bavili (velikou zásluhu má určitě skupina DYNAMIC). Vstupy různých elementů, které jsme opravdu, ale opravdu, nečekali, byly přijaty s humorem a díky tomu hlavní organizátorka při zpětném hodnocení akce odvolala, co na plese prohlásila, tj. že si dá příští rok pauzu, a slíbila, že „možnásnadasip­řecejen“ v příštím roce ANO. Jelikož se jednalo o ples nadační, je naší milou povinností sdělit výsledek. Výtěžek plesu byl 31 120 Kč. Vybrané peníze jsou výsledkem snahy lidí, kteří chtějí udělat něco dobrého, chtějí někomu pomoci. A za to patří dík. Návštěvníkům, kteří přispěli svou účastí, organizátorům a účinkujícím za přípravu (bez nároku na odměnu), především pak sponzorům, bez nichž by se akce nemohla konat. Celá částka byla zaslána na onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové a bude použita na nákup infuzní pumpy. VK (VESELÁ KUPA) (Převzato z Opočenských no­vin)

aktualizace 07/2024

návštěvnost: